Колко суров протеин е нужен на млечната крава?

Прехранването с протеини е често срещан подход за задоволяване на нуждите на кравата от аминокиселини. Високите цени на протеиновите източници, както и вредите от отделянето на азот в околната среда са две от причините, които карат експертите да търсят нови методи за по-ефективно хранене на преживни при запазване на висока продуктивност. 

Науката и опитът показват, че няма пряка връзка между нивото на суров протеин в дажбата и млечната продуктивност. Млечните крави не се нуждаят от протеини, а от аминокиселини, които са съставна част на протеините и са ключови за изграждането и поддържането на почти всяка тъкан в тялото. 

Метионинът и лизинът са най-важните незаменими аминокиселини и тези, при които има най-голям риск от недостик. Правилното балансиране на метионин и лизин в дажбата подпомага производството на мляко и млечни компоненти и по-специално млечен протеин. 

Кравата получава аминокиселини от два основни източника:

  • Синтез на микробиален протеин в търбуха (покрива около 55% от нуждите)
  • Доставка на неразградим в търбуха протеин (RUP) чрез фуража (покрива около 40% от нуждите)

 

Синтез на микробиален протеин в търбуха

Първата и най-важна стъпка при балансирането на аминокиселини е да се увеличи максимално синтезът на микробиален протеин в търбуха, който е най-пълноценният и евтин източник на протеин за млечната крава. 

За тази цел се препоръчва използването на източник на небелтъчен азот (NPN) с контролирано освобождаване, какъвто е NitroShure™. Благодарение на специална технология за капсулиране, азотът се освобождава постепенно във времето и съвпада с разграждането на въглехидратите, което води до максимален синтез на микробиален протеин от микроорганизмите в търбуха.

 

Доставка на неразградим в търбуха протеин (RUP) чрез фуража

Традиционните фуражни източници на аминокиселини са силно разградими от микробите в търбуха, което ги прави по-малко достъпни за усвояване. Доставянето на метионин и лизин в протектирана форма е от съществено значение, за да се гарантира, че достигат до тънките черва за усвояване. 

Протектираните форми на лизин и метионин AminoShure™-L и AminoShure™-XM осигуряват хранителните вещества по-ефикасно и постоянно от други фуражни съставки, като например соевият шрот, и то в точното количество, от което кравата се нуждае. Така не се стига до прехранване с протеини и се освобождава място в дажбата, което може да бъде използвано за доставка на други хранителни вещества, като енергия и фибри.

 

Колко нисък може да е суровият протеин в дажбата на млечни краваи? 

Наскоро проведено изследване на Университета Корнел показва, че дажба с 15-16% суров протеин може да поддържа млечна продуктивност от 43+ литра на ден. За да бъде обаче тази стратегия успешна, съставът на дажбата трябва да удовлетворява нуждите на кравата от усвоим протеин (MP) и аминокиселини.

Ключовите фактори за успешно хранене с нископротеинова дажба са: 

  1. Висококачествен фураж, прецизно смесване и редовно хранене
  2. Балансиране на нуждите от азот в търбуха и ефективен синтез на микробиален протеин 
  3. Използване на висококачествени източници на неразградими в търбуха протеини (RUP) и протектирани аминокиселини
  4. Формулиране на дажбата с помощта на софтуер, който изчислява необходимото количество усвоим протеин (MP)
  5. Добър специалист по хранене

Криста ЕООД е водещ производител на премикси и допълващи фуражи на българския пазар и предлага специализирани продукти и консултация в областта на храненето на преживни. 

За повече информация, моля свържете се с наш експерт по хранене на преживни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: