Как да намалим негативния ефект на високата гъстота на отглеждане при кокошки носачки

Доброто състояние и производителността на кокошките носачки е тясно свързано с гъстотата при тяхното отглеждане. Известно е, че при носачки на клетъчно отглеждане скелетното здраве може да бъде застрашено, което се изразява в по-чести патологични прояви като слаби кости, деформации на костите, фрактури, инфекции и остеопороза (Rath et al., 2000). Редица проучвания показват, че високата гъстота може да повлияе негативно върху развитието на тибията (голям пищял) и да намали нейната здравина (Sanotra et al., 2001; Buijs et al., 2009; Ventura et al., 2010; Zhang et al., 2018). В допълнение, качеството и цвета на черупката на яйцата също могат да бъдат повлияни от гъстотата на отглеждане (Saki et al., 2012; Samiullah et al., 2015; Campbell et al., 2017).

25-хидроксихолекалциферол (25-OH-D3) е активен метаболит на витамин D3 и има широк спектър на приложение в птицевъдството. Проучвания показват, че добавянето на 25-OH-D3 към дажбата може да увеличи прираста при бройлери (Yarger et al., 1995; Bello et al., 2014) и да подобри процента на люпимост и имунитета на кокошките (Saunders-Blades and Korver, 2015). В допълнение, добавянето на 25-OH-D3 може ефективно да подобри качеството на месото при бройлери, да намали тибиалната дисплазия (Rennie and Whitehead, 1996; Ledwaba and Roberson, 2003; Swiatkiewicz et al., 2006) и да подобри качеството на яйчената черупка (McLoughlin and Soares, 1976; Keshavarz, 2003).

Наскоро публикувано проучване (Wang et al., 2020) разглежда ефекта на 25-OH-D3 върху производителността, качеството на яйцата и здравината на тибията при кокошки носачки (късна фаза на снасяне), отглеждани при висока гъстота. Общо 800 кокошки носачки Lohmann на възраст 45 седмици са разпределени на случаен принцип в 2 х 2 експериментален дизайн с 2 нива на хранителни стойности на 25-OH-D3 (0 и 69 µg / kg) и 2 степени на гъстота [506 (ниска плътност) и 338 (висока плътност) cm2 / кокошка]. Кокошките носачки се наблюдават в период от 16 седмици. 

Резултати
Високата гъстота при отглеждане намалява честотата на снасяне, теглото на яйцата и приема на фураж в сравнение с отглеждане при ниската гъстота в периода от 1 до 8 седмица и от 1 до 16 седмица. Като цяло, високата гъстота повишава стойността на изсветляване на яйчената черупка (L*) и намалява стойностите на червенина (a*) и жълтеене (b*) на черупката, здравината, дебелината и относителното тегло в сравнение с отглеждани при ниска гъстота носачки (P<0.05). Добавянето на 25-OH-D3 в диетата намалява стойността на изсветляване (L*) на яйчената черупка и увеличава стойността на жълтеене (b*), както и теглото на яйчените черупки (P<0.05). Увеличаването на дебелината на яйчената черупка е по-изразено, когато 25-OH-D3 е прибавен към дажбата на носачки, отглеждани при висока гъстота (P<0.05).

Носачки, отглеждани при висока гъстота, имат по-ниско съдържание на пепел и калций в тибията, в сравнение с носачките, отглеждани при ниска гъстота (P<0.04). Диета, съдържаща 25-OH-D3 , води до по-висока здравина на тибията в сравнение с диетата без тази добавка. Носачки, отглеждани при висока гъстота, имат по-високи серумни концентрации на 25-OH-D3, кортикостерон (CORT), липополизахарид (LPS), остеокалцин (OC) и по-ниско съдържание на паратхормон (PTH) в сравнение с носачките, отглеждани при ниска гъстота. Добавянето на 25-OH-D3 към дажбата повишава серумната концентрация на 25-OH-D3, карбоанхидразата (СА) и калцитонина (СТ) и намалява концентрацията на кортикостерон, липополизахарид и остеокалцин. Ефектът на увеличаване на PTH е по-изразен, когато 25-OH-D3 се прибавя към дажбата на носачки, отглеждани при висока гъстота. 

Заключение
В обобщение, резултатите от това проучване показват, че високата гъстота при отглеждане на кокошки носачки води до намаляване на производителността, цвета и качеството на черупките и здравината на тибията. Добавянето на 25-OH-D3 към дажбата може да подобри здравината на тибията и да смекчи негативния ефект на високата гъстота върху производителността.

Източник: Wang et al, 2020. Effect of dietary 25-hydroxycholecalciferol supplementation and high stocking density on performance, egg quality, and tibia quality in laying hens, Published by Elsevier Inc. on behalf of Poultry Science Association Inc.

Витамин D3 и неговите метаболити

Витамин D е мастноразтворим витамин и следователно се абсорбира заедно с други липиди чрез лимфната система. След абсорбцията витамин D се транспортира до черния дроб, където той се превръща в 25-OH-D3 - известен още като калцифедиол. Този етап на хидроксилиране позволява на витамин D да циркулира в кръвоносната система. Впоследствие се добавя втора хидроксилна група към 25-OH-D3 (главно в бъбреците), за да се получи активният витамин 1,25(OH)2-D3 (калцитриол). Това съединение, което е резултат на силно регулиран процес на витаминния метаболизъм, всъщност е хормон, който чрез чревните клетки подобрява абсорбцията на калций и фосфор, необходими за изграждането на кости и други телесни функции. Без витамин D калций и фосфор се усвояват слабо.

Rovimix Hy-D® е форма на 25-OH-D3, която е по-малко хидрофобна от конвенционалния витамин D3, използван в премиксите и поради тази причнина се абсорбира по-лесно от чистия витамин D3. Освен това, тъй като вече е с една крачка напред в естествения метаболизъм на витамин D,  Hy-D заобикаля първия етап на хидроксилиране в черния дроб, достигайки бързо и ефективно кръвообръщението. 

Пропускането на тази първа метаболитна стъпка е важно, тъй като нормалният метаболизъм на черния дроб действа като бариера за хидроксилирането на допълнителни количества от стандартния витамин D3. Значението се подчертава от факта, че днес повечето експерти са съгласни, че храненето с  Hy-D® е единственият начин за повишаване на нивата на 25-OH-D3 в кръвта.


 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: