Ключови минерали и витамини за преживни животни

16-12-2021

Минералите и витамините са малка, но ключова съставна част на фуража. Осигуряването на необходимите нива и точният баланс са решаващи за здравето и производителността на животните. Статията представя най-важните витамини и минерали (макро- и микроелементи) за преживни и предлага съвети за тяхното ефективно използване в храненето. 

Макроелементи

Макроелементите, от които организмът се нуждае, са: калций (Ca), фосфор (P), магнезий (Mg), натрий (Na), калий (K) и хлорид (Cl). Дневните нужди на кравите от тях са от порядъка на няколко грама и се измерват като процент от сухото вещество.

Калцият и магнезият са важни за костите, мускулната функция и производството на мляко. Освен това калциевите йони имат ключова роля за предаването на сигнали в нервните клетки. Фосфорът е важен за метаболизма в костите и е градивен ДНК елемент. Na, Cl и K до голяма степен определят водния и киселинно-алкалния баланс на организма.

Нуждите от калций при лактиращи крави са по-високи в сравнение със сухостойните крави. През първите седмици от лактация кравите са в отрицателен калциев баланс, което налага мобилизиране на калций от костите за производството на мляко.

Когато механизмът, регулиращ калциевия обмен, функционира добре, кравата може бързо да се възстанови от хипокалцемията. Рискът от задълбочаване на състоянието и млечна треска се увеличава с възрастта, поради по-здраво свързване на калция в костите и затруднения в резорбцията на калций от червата (по-малко витамин D рецептори).

Решение в периода на лактация е добавката на неорганични източници на калций, като калциев карбонат или дикалциев фосфат към дажбата, които да спомогнат за попълване на резервите в организма. В сухостойния период се препоръчва коригиране на сътношението на катиони и аниони в дажбата, т.н. DCAD ((Na+ + K+) – (Cl– + S–)). Чрез намаляване на източниците на Na и K в храната и добавката на аниони (Cl, сулфати) се създава лека физиологична киселинност и се стимулират механизмите, регулиращи калциевия обмен. След отелване съотношението в дажбата трябва да се коригира в полза на катионите (позитивен баланс на DCAD), като се намали съдържанието на аниони или се добави натриев бикарбонат или калиев карбонат.

Както в случая с калция, повечето крави в ранна лактация са в отрицателен фосфорен баланс. Разумното балансиране на дажбата, за да се удовлетвори, без да се превиши, изискването за фосфор е важно за производителността на животните и опазването на околната среда от замърсяване. Рядко се налага добавяне на фосфор в дажбата на сухостойни крави.

Натрият обикновено се добавя като натриев хлорид или готварска сол. Това е единственият елемент, който кравата търси активно, когато организмът има нужда. Това се случва например след отелване или при повишаване на телесната температура (вкл. топлинен стрес). Практичен начин да се достави необходимото количество натрий на животните в такива ситуации е под формата на блокчета сол за близане. 

Допълнителен магнезий може да се добави при дажби, които се състоят основно от тревни фуражи, особено бързо растящи пасищни треви. Такива фуражи обикновено имат ниски концентрации на магнезий, както и високи концентрации на калий и органични киселини, които влияят негативно на усвояването на магнезий от храната. Магнезиевият оксид е най-често използваният източник на магнезий в дажбата за преживни животни.

Микроелементи

Микроелементите са минерали, които се срещат в минимални количества в организма. Техният недостик обаче може сериозно да застраши здравето на животните. Дневните нужди са около няколко мили- или микрограма и се измерват често в ppm (parts per million).

Към групата на микроелементите принадлежат желязо (Fe), цинк (Zn), мед (Cu), манган (Mn), йод (I), селен (Se) и хром (Cr). 

Желязото е необходимо за производството на енергия и транспортиране на кислород. Наред с други функции, цинкът, медта и манганът са важни инструменти за ензимите, които действат като антиоксиданти. Йодът е необходим за правилното функциониране на щитовидната жлеза и влияе върху скоростта на метаболизма и растежа на животното. Селенът е важен антиоксидант. Кобалтът е необходим за синтез на витамин B12 в търбуха.

При преживните животни рискът от дефицит е най-голям при селена и медта. Добавка на хром се препоръчва в преходния период, поради неговото позитивно влияние върху действието на инсулина и метаболизма на глюкозата. 

Микроелементите могат да бъдат органични и неоорганични. Неорганичните микроелементи представляват съединение на минерали, като например цинков оксид. При органичните микроелементи, какъвто е селенометионинът, се свързват минерал и органична молекула, в случая аминокиселина.

Въпреки по-високата цена, използването на органични микроелементи се препоръчва от експертите поради по-ефективното усвояване от организма. При сухостойни крави е желателно селенът да е изцяло органичен, при лактиращи крави органичният селен може да е 50% от общото количество. При цинка и медта органичният източник може да бъде една трета от общото количество.

Витамини

Мастноразтворимите витамини A, D и E са най-застрашени от недостик във фуража за преживни и тяхната добавка е точно посочена в препоръките за хранене. Дневната нужда от тях се измерва в IU (international units). Водоразтворимите витамините от B групата обикновено се съдържат в адекватни количества в естествената храна или се синтезират от микробите в търбуха, поради което няма точни препоръки за техните стойности в дажбата. Трябва обаче да се има предвид, че в определени ситуации, като например преходния период, дейността на микрофлората в търбуха е потисната и има риск да не се синтезира необходимото количество витамин. Поради ключовата роля на B витамините за здравето и производителността на животните, експертите препоръчват тяхната добавка към дажбата, като дневната нужда се измерва в милиграми (mg).

Таблицата обобщава информацията за ключови витамини за преживни и някои от техните функции и особености:

КРИСТА EООД е производител на витаминно-минерални премикси и допълващи фуражи и предлага богата гама от продукти за преживни животни, както и консултация за постигане на оптимални резултати. Услугите включват изготвяне на индивидуални концепции за хранене и оптимизиране на дажбата според нуждите на животните и конкретната ситуация във фермата. За повече информация, моля свържете се с наш експерт.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: