Ползата от витамините при намаляване на антибиотиците във фуража

Ролята на витамините за здравето на хората е отдавна призната, но продължаваме да откриваме много ползи и възможности в храненто на животни без антибиотци. Имунитетът като понятие се разбира различно, тъй като е труднo да бъде дефиниран и практически измерен. Имунитетът може да се определи като динамична система, която напасва различни защитни механизми срещу широка и бързо променяща се популация от патогенни микроорганизми. 

Днес, когато използването на антибиотици в храненето на животните е неприемливо за обществото, подобряването на собствената защита на животните се счита за задължително от професионалистите в сектора.

 

Водо- и мастноразтворими витамини

Витамините не са хомогенна група хранителни вещества, каквито са аминокиселините. Една важна разлика съществува между водо- и мастноразтворимите витамини. Освен очевидните физикохимични разлики, не трябва да се забравя, че повечето мастноразтворими витамини се складират в организма, докато резервите от водоразтворими витамини рядко се задържат повече от няколко дни. По-долу са изброени ключови витамини и ролята им в засилване на имунитета на животните.

Витамин А е важен за имунната система, тъй като участва в запазването на цялостта и функциите на лигавицата (мукозна мембрана), която е „вътрешната кожа“ на организма. Без здрава структура на мембраната, токсини и дори патогени могат да преминат в системата и да причинят тежка телесна повреда. Това може да е от особено значение за млади животни, изхранвани с диети, богати на антихранителни фактори, които увреждат мукозната архитектура.

Витамин Е е основен пример за витамин, който е нобходим в големи количества, когато животните са склонни към заболяване. Той е един от най-силните антиоксиданти и неговата уникална роля не подлежи на съмнение. Ето защо много специалисти по хранене редовно използват по-високи хранителни стойности на витамин Е в дажбите на млади животни. Известно е, че високата оксидация отслабва имунната система, което обратно означава, че устойчивата имунна система зависи от адекватна антиоксидантна подкрепа чрез храната. Разбира се, това е много опростено обобщение на многобройните функции на Витамин Е, но е достатъчно тук да илюстрира накратко неговата важност.

Ползите от Витамин D се свързват предимно с централната му роля в костния метаболизъм.  Скорошни проучвания показват обаче, че витамин D, чрез активния си метаболит 25-OH-D3 (калцифедиол), играе важна роля за имунитета. Тук е достатъчно да се спомене, че витамин D рецептори (сигнални рецептори) се намират във всички клетки на имунната система. Това означава, че витамин D може да модифицира естествените и придобити имунни реакции и играе централна роля за нормалното функциониране на цялата имунна система като основна сигнална молекула (съставка). 

Витамин С е единственият водоразтворим витамин в този списък и такъв, какъвто животните обикновено могат да синтезират сами. Доказано е, че в стресова ситуация (термичен стрес) витамин С предоставя щит срещу оксидативния стрес. Същото може да се твърди при активирането на имунната система, което е много стресиращo състояние. Освен чрез храната, витамин С може да се достави и чрез водата.

 

Как да повлияем на имунитета

Може да се предположи, че по-високи нива на мастноразтворими витамини могат да повлияят на имунитета в дългосрочен план, тъй като е възможно да бъдат складирани в тялото и да са на разположение при остра нужда. От друга страна, дневното добавяне на водоразтворими витамини като превентивна мярка при здрави животни може да засили тяхната имунна реакция в случай на болест. Възможно е също, водоразтворимите витамини, добавени във високи дози по време и след настъпване на болест, да могат да помогнат на животното да се справи по-добре с болестта и да се възстанови по-бързо. За практически цели, съплементирането с витамини за превенция и в случай на заболяване, както  и / или в условията на избягване употребата на антибиотици трябва да бъде преразгледана и oценена отново.

 

Feed Strategy magazine, “Role of vitamins in reducing antibiotics in animal feed”, Ioannis Mavromichalis

 

OVN™ (Optimum Vitamin Nutrition)

Концепцията OVN™ (Optimum Vitamin Nutrition) на фирма DSM Nutritional Products е разработена с цел постигане на отлично здраве и висока продуктивност на животните чрез оптимално използване на витамини в храната.
За различните видове животни и ситуации са необходими различни нива и стойности. Постигането на оптимум при добавката на витамини означава постигане и поддържане на точният баланс за конкретната ситуация. 
DSM има над 70 годишна доказана експертиза в производството на витамини, които се отличават с висока бионаличност, устойчивост и добра смесимост.

Криста EООД е дългогодишен партньор и официален представител на DSM за българския пазар. 
Премиксите и допълващи фуражи на фирма Криста са разработени, следвайки концепцията OVN за постигането на точните нива и стойности на необходимите витамини.

Фирма Криста с изключително внимание разработва и произвежда продукти, съобразени с целите на клиента и използваните суровини и предлага консултация за постигане на оптимални резултати. 
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: