Начало > Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли в уебсайта на Криста EООД. Информацията на този уебсайт е предоставена единствено с цел обща информация. Прочетете внимателно настоящите условия за ползване ("Условия за ползване"), преди да продължите да използвате този уебсайт, тъй като с влизането на уебсайта и ако продължите да го използвате, Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и приемате настоящите Условия за ползване Ако не сте съгласни с Условията за ползване, моля да не използвате този уебсайт.

Съдържание. Криста EООД се стреми, доколкото е възможно, да публикува достоверна и актуална информация на този уебсайт, без обаче да гарантира и да декларира, че тя е достоверна, актуална и изчерпателна. С влизането и използването на този уебсайт Вие се съгласявате, че използвате неговото съдържание на Ваша отговорност. Криста EООД не предоставя каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се, включително гаранции за търговска реализация или годност за определена цел. Нито Криста EООД, нито друго лице, участвало в създаването, изготвянето или поддържането на този уебсайт, ще носи какъвто и да е вид отговорност за каквито и да било имуществени и/или неимуществени вреди, включително, без ограничения, преки, съпътстващи, последващи или косвени вреди, произтичащи от достъпа, използването или невъзможността да се използва този уебсайт, или от грешки или пропуски в съдържанието му. Това ограничение включва и всякакви вреди, нанесени на Вашето компютърно оборудване, включително компютърни вируси.

Авторско право. Съдържанието на страниците Криста EООД е обект на авторско право на това търговско дружество. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Криста EООД. Всички търговски марки, емблеми и изображения, които се съдържат в настоящия уебсайт или към които той препраща, са обект на запазени права и защита. Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават, могат да представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.
Използването на информация и изображения от този уебсайт, както и съдържанието му, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Използването на информацията за пресата, както и на останалите документи, които са класифицирани като предназначени за разгласяване, е разрешено, но само в случай че се посочва източника на информация.

Линкове към външни уебсайтове. Настоящият уебсайт може да съдържа линкове или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които Криста EООД няма контрол. Тези линкове са предоставени за Ваше удобство. Респективно, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез линкове от външни уебсайтове, върху които Криста EООД няма контрол. Криста EООД не декларира и не гарантира че информацията, съдържаща се в тези уебсайтове е достоверна, актуална или изчерпателна, и не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали от или във връзка с тяхното съдържание или информацията, произтичаща от него.

Поверителност. При изпозлването на този уебсайт могат да се обработват лични данни на потребители на уебсайта. Криста EООД спазва стриктно приложимото законодателство за защита на личните данни и зачита и предпазва в най-голяма степен поверителността на личните данни на потребителите на уебсайта. На адрес Политика за поверителност и бисквитки можете да намерите подробна информация за правата и отговорностите на потребителите по отношение на информацията, която те могат да оповестяват на този уебсайт, възможната обработка на лични данни на потребители на уебсайта и целите на тази обработка, правата на потребителите на уебсайта във връзка с личните им данни, както и мерките, които Криста EООД е предприело за тяхната защита.

Неповерителна информация. Съгласно условията, изложени в нашата Политика за поверителност, достъпна на адрес Политика за поверителност, всички съобщения или други материали, които ни изпратите по интернет или публикувате на уебсайта чрез електронна поща или по друг начин, например въпроси, коментари, предложения и други подобни, са и ще се смятат за неповерителни и Криста EООД няма никакви задължения по отношение на такава информация. Криста EООД може без ограничение да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такива съобщения, за всякакви цели, включително, но не само, за разработване, производство и продажба на продукти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: