Правилното хранене в преходния период може да предпази кравата от млечна треска

 

Храненето през последните 3 седмици преди отелване е от голямо значение за подготовката на кравата за предстоящата лактация и за предотвратяване на здравни проблеми, един от които е млечната треска. 

Млечната треска, наречена още родилна пареза, е заболяване, засягащо често високопродуктивни крави. Типични симптоми са липса на апетит, забавено дишане, понижена температура и слабост на скелетната мускулатура. Ако не се вземат мерки навреме, млечната треска може да доведе до смърт. 

Причина за млечната треска е рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването. Приемът на калций чрез дажбата на кравата е недостатъчен да компенсира липсата и организмът трябва да мобилизира телесните резерви. Отрицателният електролитен баланс стимулира отделянето на паратироиден хормон (паратхормон), което активира резорбцията на калций от костите. Паратхормонът също така усилва синтеза на високоактивна форма на витамин D, усилващ резорбцията на калций от червата. 

Когато механизмът функционира добре, кравата може бързо да се възстанови от хипокалцемията. Рискът от задълбочаване на състоянието и млечна треска се увеличава с възрастта, поради затруднения в резорбцията на калций от червата (по-малко витамин D рецептори) и по-здраво свързване на калция в костите. Ако кравата не успее да отговори достатъчно бързо на по-високите изисквания за калций, рискът от млечна треска сериозно нараства.

Разликата в съотношението катиони – аниони, т.н. DCAD (Na + K) – (Cl + S) в дажбите на сухостойни крави, особено в периода преди отелване, играе ключова роля за превенцията на млечна треска. При повече катиони (Na, K) и висока алкалност на кръвта и урината (високо pH), дори при достатъчна секреция на паратхормон, резорбцията на калций от костите е затруднена. Затова се препоръчва създаване на лека физиологична киселинност чрез добавката на аниони (Cl, S). Препоръчителните нива на pH в урината са 6.0 – 6.5 за Холщайн и 5.5 – 6.0 за Джерсей.

 

За превенция на млечна треска се препоръчва дажбата в периода преди отелване да се напасне по следния начин:

 

  • Намаляване на съдържанието на натрий (Na) и калий (K) – Намаляването на натрия става чрез ограничаване на солта, а на калия чрез намаляване на участието на люцерна в дажбата. Царевичният силаж е подходящ фураж през този период, тъй като е беден на калий. 
  • Добавяне на аниони (Cl, сулфати) за създаване на лека физиологична киселинност – За целта са подходящи амониевите, калциевите и магнезиевите соли на хлора (Cl) и сярата (S). Включването на анионна смеска трябва да става внимателно и постепенно, за да се намали до минимум неблагоприятното влияние върху консумацията. 
  • Осигуряване на около 0.4% магнезий – По този начин не се допуска понижение на магнезия непосредствено преди отелване, въпреки понижената консумация на храна и евентуално затруднена резорбция на магнезий.

Фирма Криста предлага продукти и решения за нуждите на животните в различни етапи от тяхното развитие. За повече информация и консултация - моля, свържете се с наш експерт по преживни. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: