Правилното хранене може да предпази кравата от млечна треска

 

Храненето през последните 2 седмици преди отелване и непосредствено след това е от голямо значение за подготовката на кравата за предстоящата лактация и за предотвратяване на здравни проблеми, един от които е млечната треска. 

Млечната треска, наречена още родилна пареза, е заболяване, засягащо често високопродуктивни крави. Типични симптоми са липса на апетит, забавено дишане, понижена температура и слабост на скелетната мускулатура. Ако не се вземат мерки навреме, млечната треска може да доведе до смърт. 

Причина за млечната треска е рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването. Приемът на калций чрез дажбата на кравата е недостатъчен да компенсира липсата и организмът трябва да мобилизира телесните резерви. Отрицателният електролитен баланс стимулира отделянето на паратироиден хормон (паратхормон), което активира резорбцията на калций от костите. Паратхормонът също така усилва синтеза на високоактивна форма на витамин D, усилващ резорбцията на калций от червата. 

Когато механизмът функционира добре, кравата може бързо да се възстанови от хипокалцемията. Рискът от задълбочаване на състоянието и млечна треска се увеличава с възрастта, поради затруднения в резорбцията на калций от червата (по-малко витамин D рецептори) и по-здраво свързване на калция в костите. Ако кравата не успее да отговори достатъчно бързо на по-високите изисквания за калций, появата на млечна треска е неизбежна.

Разликата в съотношението катиони – аниони (Na+ + K+) – (Cl + SO4 2–) в дажбите на сухостойни крави, особено през втората половина на сухостойния период, играе ключова роля за превенцията на млечна треска. При повече катиони и висока алкалност на кръвта и урината (високо pH), дори при достатъчна секреция на паратхормон, резорбцията на калций от костите е затруднена. Препоръчителните нива на pH в урината са 6.0 – 6.5 за Холщтайн и 5.5 – 6.0 за Джерсей.

 

За превенция на млечна треска се препоръчва дажбата в периода преди отелване да се напасне по следния начин:

 

  • Намаляване на съдържанието на натрий (Na) и калий (K) – Намаляването на натрия става чрез ограничаване на солта, а на калия чрез намаляване на участието на люцерна в дажбата. Царевичният силаж е беден на калий и при неговото използване в дажбите на сухостойни крави през последните 15 дни от бремеността се понижава нивото на калия в цялата дажба.
  • Добавяне на аниони (Cl, сулфати) за създаване на лека физиологична киселинност – За целта са подходящи амониевите, калциевите и магнезиевите соли на хлора (Cl) и сярата (S). Включването на анионна смеска трябва да става внимателно и постепенно, за да се намали до минимум неблагоприятното влияние върху консумацията. 
  • Осигуряване на около 0.4% магнезий – По този начин не се допуска понижение на магнезия непосредствено преди отелване, въпреки понижената консумация на храна и евентуално затруднена резорбция на магнезий.
  • Намаляне на калция – Фуражите, богати на калций (сено, сенаж, зелена люцерна), по възможност трябва да се изключат от дажбата последните 15-20 дни преди отелването. Сравнително бедни на калций са царевичният силаж, сламата и концентрираните фуражи. При дажби с ниско ниво на калций балансът на калция е отрицателен, което стимулира отделянето на паратхормон преди отелването. Така при започването на лактацията, механизмите, регулиращи калцевия обмен, са активни и не се допуска значително намаляване на калция в кръвта и появата на млечна треска. 

 

Фирма Криста предлага продукти и решения за нуждите на животните в различни етапи от тяхното развитие. За повече информация и консултация - моля, свържете се с наш експерт по преживни. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: