Ролята на холина в периода около отелване (1. Част)

 

Времето около отелване на кравата (3 седмици преди и 3 седмици след отелване) е решаващо за целия период на лактация. Колкото по-гладко и безпроблемно премине този период, толкова по-високи са нивата на млеконадой, които могат да бъдат достигнати. Поради физиологичните и метаболитни промени, които настъпват при животните в този период, особено внимание трябва да се обърне върху храненето. 

Кравите изпитват хормонални промени и отрицателен енергиен баланс около времето на отелване, което води до мобилизиране на мазнините от мастните депа в организма. Проблеми възникват, когато черният дроб на кравата не може ефективно да обработи всички мобилизирани мазнини. Това води до увеличаване на кетоните в кръвта (кетоза), което може да повлияе негативно на приема на храна и допълнително да влоши отрицателния енергиен баланс.

Черният дроб на кравата използва холин, за да опакова мобилизирани мазнини в липопротеини с много ниска плътност (VLDL), които след това се транспортират до млечната жлеза и се използват като източник на енергия за производство на мляко и млечни мазнини.

Ново изследване на Университета във Флорида (Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101) проучва как храненето с протектиран холин ReaShure® Precision Release Choline в периода около отелване се отразява върху производителността на кравите в периодa на лактация. Проследяват се също така здравословното състояние, репродуктивният процес, състоянието на телетата и качеството на коластрата. 

 

Резултат: Повишено производство на мляко през 40-седмичния период на лактация

 

Кравите, хранени с ReaShure по време на периода около отелване (60 грама ReaShure 21 дни преди и 21 дни след отелване), произвеждат средно около 2,10 литра повече мляко на ден през първите 40 седмици след отелването. 

Ако пренесем тези резултати върху 305-дневния период на лактация, резултатът ще бъде допълнително 640,50 литра мляко на крава годишно. Отбелязано е, че кравите в добро телесно състояние (ОТС) произвеждат средно с 2,70 литра повече мляко на ден, когато се хранят с ReaShure. 

В изледването се наблюдава също така позитивен ефект върху здравословното състояние на телетата при крави, хранени с ReaShure в периода около отелване. Резултатите ще бъдат представени в продължението на тази статия. 

Продуктът ReaShure® Precision Release Choline на фирма Balchem е холин, който е капсулиран, за да бъде предпазен от разграждане в търбуха и да достигне тънките черва, където се абсорбира и подпомага важни метаболитни процеси. 

Храненето с ReaShure е изпитан начин да се достигнат необходимите нива на холин в дажбата през преходния период.

  • Подпомага метаболизма на мазнините – Млечните крави изпитват хормонални промени и отрицателен енергиен баланс около времето на отелване, което води до мобилизиране на мазнините. Холинът е от съществено значение за ефективния транспорт на мазнини от черния дроб.
  • Подпомага производството на мляко и синтеза на млечни мазнини – Черният дроб на кравата използва холин, за да опакова мобилизирани мазнини в липопротеини с много ниска плътност (VLDL), които след това се транспортират до млечната жлеза и се използват като източник на енергия за производство на мляко и млечни мазнини.
  • Намалява метаболитните разстройства – Здравият, функциониращ черен дроб подпомага подобряването при заболявания в преходния период като кетоза, метрит, изместен сирищник и мастит, води до намаляване на разходите за лечение и по-ниска смъртност.

Криста ЕООД е официален представител на Balchem за българския пазар и предлага специализирани продукти за преживни животни, както и консултация за постигане на оптимални резултати.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: