Ролята на холина в периода около отелване (2. Част)

 

Млечната производителност през целия период на лактация се определя до голяма степен от храненето през 42-дневния преходен период. Холинът играе ключова роля за плавен и безпроблемен преход на кравата към лактация. Той помага на животните да се справят ефективно с предизвикателствата през този период и носи ползи за дългосрочната продуктивност. 

Скорошно проучване на Университета във Флорида (Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101) показва, че кравите, хранени с протектиран холин ReaShure® в периода около отелване (3 седмици преди и 3 седмици след отелване), произвеждат с около 2,10 литра повече мляко на ден през 40-те седмици на лактация.

В проучването се наблюдава и положителен ефект върху здравословното състояние и развитието на телета, които получават холин чрез кравата, докато са в утробата и/или чрез коластрата.

В едно от изледванията (Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101 (Suppl. 2)) се анализира ефектът на холина върху женски телета, в зависимост от това дали го получават, докато са в утробата, чрез коластрата, или от двете. Телетата, които получават холин, докато са в утробата, независимо от коластрата, са по-малко склонни към висока температура през първите 21 дни от живота си, приемат повече сухо вещество (комбинация от млекозаместител и стартерен фураж) и растат на ден с 45 грама повече до 300-дневна възраст. Телетата, които получават коластра от крави, хранени с холин в края на бременността, независимо от вътреутробния достъп до хранителни вещества, имат по-високи серумни нива на имуноглобулин IgG и на плазмени протеини (показатели за пасивен имунитет).

Във второ изследване (Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101 (Suppl. 2)) се разглежда ефектът при мъжки телетата. Телетата са подложени на симулация, наподобяваща бактериална инфекция. След това изследователите проследяват показатели за стрес, наблюдавани при болни телета. Телетата, които са получили холин в утробата, показват по-ниски нива на стрес-показателите, по-ниска телесна температура, по-висок прием на сухо вещество и по-висок телесен прираст две седмици след симулацията в сравнение с телета, които не са получавали холин в утробата.

Авторите на тези изследвания разглеждат в последствие смъртността до 24-дневна възраст при мъжките и женските телета. Телетата, които не получават холин в утробата или чрез коластрата имат най-висока смъртност – 10 от 33 телета. При телета, които получават холин в утробата, но не и чрез коластрата, смъртните случаи са 5 от 28 телета. Когато телета получават холин чрез коластрата, но не и докато са в утробата – смъртността е 3 от 25.

Забележително е, че при телетата, които получават холин, докато са в утробата и по-късно чрез коластра от крави, хранени с холин, не се наблюдава никаква смъртност.

Обобщение

Включването на ReaShure в дажбата на кравата в периода около отелване води не само до по-висока млечна продуктивност, но и до по-добро здравословно състояние и развитие на телетата.

Продуктът ReaShure® Precision Release Choline на фирма Balchem е холин, който е капсулиран, за да бъде предпазен от разграждане в търбуха и да достигне тънките черва, където се абсорбира и подпомага важни метаболитни процеси.  Храненето с ReaShure е изпитан начин да се достигнат необходимите нива на холин в дажбата през преходния период.

Криста ЕООД е официален представител на Balchem за българския пазар и предлага специализирани продукти за преживни животни, както и консултация за постигане на оптимални резултати.
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: