Кокцидиостатици

Avatec®

Type A Medicated Article за превенция на кокцидиоза при пуйки, причинена от Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. mivati, E. maxima, E. meleagrimitis, E. gallopavonis, E. adenoeides and E. legionensis.

• Единственият двувалентен йонофор с минимална кросрезистентност към различните причинители
• Високо ефективен, с широк спектър на действие, като е ефективен в първия стадий на развитието
• Осигурява целогодишна (независимо от сезона) протекция за кокцидиоза
• Не променя приема и консумацията на храната и водата
• Eфективен и при условия на топлинен стрес
• Неразделна част от ротационните програми за превенция на кокцидиозата

Cygro® 10G

Кокцидиостатик за птици за угояване, съдържащ 10 g of maduramicin ammonium α/kg. Използва се само за бройлери за превенция и контрол на кокцидиоза, пречинена от  Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. necatrix and E. tenella.

Robenz®

Type A Medicated Article за превенция на кокцидиоза при бройлери, причинена от Eimeria acervulina, E. mivati, E. maxima, E. brunetti, E. tenella and E. necatrix.

• Химичен кокцидиостатик, разработен специално  за превенция на кокцидиозата при бройлери
• Широкоспектърен продукт с кокцидиостатичен и кокцидиоциден ефект - не съдържа антибиотични субстанции
• Не се изгражда кросрезистентност към него поради уникалната му химическа структура.

Deccox®

Type A Medicated Article за превенция на бройлери от кокцидиоза, причинени от Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. mivati, E. maxima and E. brunetti.

• Химически кокцидиостатик, специално разработен за превенция на кокцидиозата при бройлери
• Широкоспектърен продукт, който убива кокцидиите в най-ранна фаза
• Използва се за максимално увеличаване продуктивността на птиците, но само за един цикъл годишно
• Основна част от ротационните програми

Cycostat® 66G

Кокцидиостатик за зайци - за родители и за угояване - съдържащ  66 g robenidine hydrochloride/kg-храна. Според FEEDAP Panel по-ниското съдържание на  ≤ 66 mg robenidine hydrochloride от  Cycostat® 66G/kg фураж е абсолютно безопасно за родителите. Границата на безопастнот е три. Tова заключение го прави безопасен и при зайците за угояване. Robenidine hydrochloride не уврежда генома.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС