Токсинбайндери

Микотоксините са вторични метаболити на плесен които се развиват в полето или при съхранение на реколтата. Те са доказано токсични, дори и в много ниски дози.

В последните няколко години методите на анализ доведоха до идентифицирането на повече от 500 различни видове микотоксини, от които на-често срещаните и с най-голяма вреда са AFLA, DON, ZEA, FUMO, OTA, NIV и CIT.

Портфолиото от токсинбайндери CAPTEX на фирма Doxal включва иновативни продукти, които неутрализират широк спектър от микотоксини, съдържащи се в концентрираните и допълващи фуражи:

• CAPTEX T2
• CAPTEX LAMI
• CAPTEX FUSA

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Други фуражни добавки: