Дезинфектанти

INTERCID® Interhygiene

Идиеален за почистване и дезинфекция на всички видове оборудване във ферми и повърхности включително под, стени, транспортни кутии, транспортни средства, клетки, карантинни помещения, ботуши и вани за обувки.
INTERCID®е базиран на глутаралдехид и формалдехид, които имат максимален ефект срещу бактерии, вируси и фунги.
При разработването на INTERCID® е следван основният принцип с по-малко да се постигне повече - препаратът съдържа 10 % глутаралдехид + 10% формалдехид, който убива всички бактерии, вируси и фунги в 1%-разтвор.

Interkokask® Interhygiene

Interkokask® е уникален дезинфектант със специална формула, съдържаща Хлоркрезол - липиден разтворител - който разрушава тройните липидни/хитинови обвивки на бактерии, вируси и паразити като криптоспоридий и кокцидийни ооцисти.

Staldren® Jorenku

Staldren е санитарен продукт в прахообразна форма с широк спектър на действие срещу амоняк, миризми, бактерии, фунги и техните спори.
Продукта не се разпрашава, абсорбира  влагата и амоняка като се свързва с тях. По този начин санира въздуха в сградите и редуцира риска от респираторни заболявания.

Intra Power Foam Intracare

Изключително силен пянообразуващ детергент за бързо отстраняване на силно замърсени повъхности от мазнини и протеини. Той съдържа във вискоки концентрации ПАВ, което гарантира проникването на продукта в дълбочина на повъхностите.

Intra Hydrocare Intracare

Intra Hydrocare е специално разработен за почистване и дезинфекция на поилната система:

• Изцяло премахва биофилма от поилната система
• Едновременно с това дезинфекцира и питейната вода, като предпазва животните.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС