Стратегии за справяне с топлинния стрес (2. Част)

Тенденции
28-07-2020

Кравите са чувствителни към фактори, които влияят на техния топлообмен с околната среда. Тези фактори включват температура на въздуха, температура на излъчващи топлина обекти, скорост на въздуха и относителна влажност.

Температурата на въздуха и температурата на излъчващи топлина обекти пряко влияят върху способността за топлообмен на животното. Скоростта на въздуха увеличава отделянето на топлина от повърхността на кравата. Влажността на въздуха може да намали топлообмена и да има изтощителни ефекти върху кравата.

Методите за намаляване на топлинния стрес включват вентилация, охлаждане чрез вода и сянка.

Инсталирането на вентилатори и системи за пръскане на вода се приемат като най-доброто решение на проблема с топлинния стрес. Но има и лесни начини за подобряване на вентилацията като отваряне на странични входове, монтиране на прозорци и решетки и намаляване на растителността около сградите. Инсталирането на механично решение може да се вземе предвид, след като са обмислени и внедрени подобрения в естествената вентилация.

Проучване в САЩ предполага, че когато температурата на околната среда достигне 27 ° C, добавянето на вентилатори и пръскачки на вода в двора намалява температурата на тялото на кравите с 1.7 ° C. Това увеличава добива на мляко с 0,79 кг / ден в сравнение с крави, отглеждани без вентилатори или пръскачки.

Пръскането с вода в зоната за хранене е доста популярно, но изследванията стигат до извода, че ползите са спорни, освен ако намокрянето не се комбинира с вентилатори за увеличаване на въздушния поток и изпаряването. Трябва да се има предвид, че пръскането с вода в близост до леглата може да ги намокри и в крайна сметка да увеличи риска от мастит.

Пръскането с вода е по-лесно и има по-голяма полза, когато се прави в чакалнята, преди кравите да бъдат издоени. Това е особено важно време, тъй като когато кравите са плътно затворени в нея, температурата на околната среда може бързо да се повиши. 

Изолацията на покрива може да намали драстично навлизането на топлина. Това е доста скъпо решение при съществуваща сграда, но трябва да се има предвид, когато се изгражда нов навес. Боядисването на лампите на тавана и металните покриви в бяло при съществуващите сгради са лесни решения и могат съществено да намалят термалната радиация.

И накрая, топлинният стрес може да възникне и при паша. Така че осигуряването на навес е препоръчително, като кравите трябва да имат лесен достъп до водни корита, които се пълнят бързо.

Обобщение

  • Монтирането на прозорци и решетки може да подобри естествената вентилация;
  • Комбинацията от вентилатор и пръскачка на вода е оптималното решение при много високи температури;
  • Препоръчително е да се минимизира престоя в пространства с лоша вентилация, например в огражденията през горещите или влажни дни;
  • Боядисването на металните покриви в бяло и поставянето на изолация намалят поглъщането на слънчева топлина, а оттам и термалната радиация;
  • Важно е да са осигурени допълнителни сенчести места навън, за да могат животните да избегнат слънчевата радиация по време на паша;

Освен съоръженията за охлаждане, правилното хранене също може да помогне за справянето с топлинния стрес. В следващата статия ще ви предложим практични съвети, свързани със състава на дажбата и начина на хранене, които се препоръчват през горещите месеци.
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: