Протеаза

RONOZYME® ProAct – максимира ползата от протеина

 

Протеинът е жизненоважен за растежа на животните и един от най-скъпите съставни компоненти в диетата. Ефективното му изпозване може да намали разходите за фураж без да ощети здравето на животните.

Протеазата е ензим, който разгражда протеиновите молекули в амино киселини и пептиди, които са нужни на животните.

Специално разработена за добавяне към фуража, RONOZYME® ProAct значително подобрява разграждането на протеина и с това води до по-висока продуктивност на животните и намаляне на разходите. Използването на RONOZYME® ProAct допулнително спомага опазването на околната среда като намалява отделянето на азот.

Форма и стабилност
RONOZYME® ProAct е устойчив на топлина и подходящ за добавяне към премикси и фураж.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС