Ролята на селена за здравето на телета и крави

Микроелементите са минерали, които се срещат в минимални количества в организма. Техният недостик обаче може сериозно да застраши здравето на животните. 

Към групата на микроелементите принадлежат кобалт, мед, желязо, манган, селен, йод и цинк. При преживните животни рискът от дефицит е най-голям при селена и медта. 

Селенът и неговите съединения се резорбират в тънкото черво, като непреживните животни оползотворяват повече селен от преживните. Причината за това е, че в стомаха на преживните се образуват трудноразтворими съединения на този микроелемент. 

Заболявания, причинени от недотиг на селен, се срещат по-често при преживните животни.

Известно е, че дефицитът на селен причинява мускулна дистрофия при телета, която може да засегне сърдечния или скелетния мускул. При възрастните говеда недостигът на селен потиска имунната функция и особено функцията на неутрофилните левкоцити. 

Добавянето на селен към дажбата на кравата подобрява устойчивостта срещу оксидативен стрес и възстановяването след болест и се предава на телето чрез коластрата и млякото.

Селенизирaните дрожди, където селенът се усвоява по време на контролиран процес на ферментация, са най-биодостъпният източник на органичен селен.

Продуктът Selsaf® на фирма Phileo Lesaffre е естествен източник на органичен селен с висока бионаличност. 
Selsaf® се получава от дрожден щам на Saccharomyces cerevisiae, култивиран в среда, обогатена с натриев селенит, който се трансформира биологично в органична форма от дрождените клетки, осигурявайки висока концентрация и постоянен състав.

Криста ЕООД е партьор на Phileo и предлага продукти и решения за преживни животни като отделни фуражни добавки или като част от премикс / допълващ фураж. За повече информация, моля свържете се с наш експерт по хранене на преживни.
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: