Селен - Микроелемент с голямо значение

Микроелементите са минерали, които се срещат в минимални количества в организма. Техният недостик обаче може сериозно да застраши здравето на животните.

Към групата на микроелементите принадлежат кобалт, мед, желязо, манган, селен, йод и цинк. При преживните животни рискът от дефицит е най-голям при селенът и медта.

Селенът и неговите съединения се резорбират в тънкото черво, като непреживните животни оползотворяват повече селен от преживните. Причината за това е, че в стомаха на преживните се образуват трудноразтворими съединения на този микроелемент.

Заболявания, причинени от недотиг на селен, се срещат по-често при преживните животни.

Известно е, че дефицитът на селен причинява мускулна дистрофия при телета и агнета, която може да засегне сърдечния или скелетния мускул. При възрастните говеда недостигът на селен потиска имунната функция и особено функцията на неутрофилните левкоцити. Той също така увеличава риска от задържане на плацента, но трябва са се има предвид, че добавянето на селен в повече от изискванията не помага срещу това състояние. Нуждата от селен при преживни животни се оценява на 0,1–0,3 mg / kg сухо вещество в дажбата.

Нивото на селен може да бъде прецизно измерено от кръвна или серумна проба. Концентрация от 120-250 ng / mL в кръвта или от 70-100 ng / mL в серума при възрастни говеда показват адекватно ниво на селен.

Последните изследвания показват, че органичният Se, по специално селено-метионин (Se-Met) или хидрокси-селенометионин (OH-SeMet), много по-лесно се интегрира в телесния метаболизъм.

Продуктът 34-Se Organic, предлаган от фирма Криста ЕООД, осигурява оптимални нива на селен в кръвта за добър имунитет и високо ниво на репродукция при преживните животни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: