По-ефективно хранене на крави с NitroShure

 

Преживните животни са пример на ефективност, когато става въпрос за способността им да превръщат груби и нискокачествени фуражни източници във висококачествен протеин.

Микробиалният протеин, синтезиран в търбуха, допринася за около половината до две трети от аминокиселините, абсорбирани от преживните животни и има почти перфектен аминокиселинен профил - подобен на този, който се намира в млякото и местните продукти.

Синтезът на микробиалния протеин може да бъде оптимизиран, благодарение на уникална технология, разработена от фирма Balchem.

Много нови изследванията стигат до извода, че при храненето на преживни решаващо е не количеството на приетия с дажбата протеин, а неговата концентрация и съотношението му с приетата енергия. Наличната енергия в дажбата (количеството на разградимите въглехидрати) е необходима за оползотворяването в търбуха на отделения амоняк, получен при разграждането на приетия с фуражите суров протеин и за синтеза на пълноценен микробиален протеин, достъпен за усвояване от организма на кравите за поддържане на жизнените функции, производство на мляко и репродукция (Mihaylova et.аl, 2015).

Проучванията показват, че нивата на амоняк в търбуха варират значително в зависимост от дажбата и честотата на хранене, достигайки максимум скоро след хранене, след което спадат бързо до следващото хранене. Нивата на амоняк в търбуха често падaт под нивата, необходими за поддържане на оптимално развитие на бактериите, участващи в синтеза на микробиален протеин.

Една от целите при хранене на преживни е да се поддържа оптимално ниво на азот в търбуха, който след трансформацията си в амоняк оптимизира микробната активност, като се избягват твърде високи или ниски стойности.

Продуктът NitroShure™ Precision Release Nitrogen на фирма Balchem е източник на небелтъчен азот (NPN) с контролирано освобождаване. При дажба от 180 гр/крава/ден, NitroShure може да доведе до следните ползи:

  • Повишен добив на микробиален протеин
  • Повишена усвояемост на фибрите
  • Повишен добив на мляко, млечна мазнина и / или млечен протеин
  • Повече гъвкавост в дажбата (100 гр. NitroShure™ може да замени приблизително 600 гр. соев шрот 44% или 700 гр. рапичен шрот)
  • По-ниски разходите за фураж и по-ефективно използване на по-евтини суровини

Проучвания, проведени от Garrett et al., показват че замяната на част от соевия шрот със смес от NitroShure™, царевица и меласа доставя 286 грама/ден повече микробиален протеин при крава, приемаща 22,5 кг сухо вещество на ден.

NitroShure също така повишава храносмилането на сухо вещество, неутрални детергентни влакна (NDF) и общи въглехидрати, което води до повече налична енергия като резултат от подобрената микробиална ферментация в търбуха.

 

Криста ЕООД е дългогодишен партньор на Balchem и предлага специализирани продукти за преживни, както и консултация за постигане на оптимални резултати.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: