Balancius™ - иновативно решение за по-ефективно хранене на бройлери

Едно революционно откритие стои в основата на обединените усилия на две световноизвестни фирми - Novozymes и DSM Nutritional Products - и създаването на уникална по рода си хранителна съставка, която отключва скритите възможности на храносмилателния тракт. Balancius™е микробиална мурамидаза, която подпомага храносмилането, функциите на стомашно-чревния тракт и продуктивността на животните.


Едно от най-гъсто населените микробни местообитания е стомашно-чревния тракт на животните. Мъртвата бактериална биомаса в червата до голяма степен се пренебрегва при изследванията, които се фокусират основно върху живия сегмент на микробиома, въпреки факта, че и живите, и мъртвите клетки вероятно влияят на стомашно-чревната функция.

Пептидогликани и влиянието им върху стомашно-чревната функция при бройлери

Пептидогликаните (PGN), които са съставна част на бактериалната клетъчна стена, се отделят в стомашно-чревния тракт при делене и смърт на клетките. Прикрепването им към стомашните стени намалява капацитета на абсорбиране на хранителните вещества в кръвта.

Пептидогликанът представлява специфичен хетерополимер. Състои се от захар и  редуващи се компоненти на Н-ацетилмурамова киселина и Н-ацетил-глюкозамин, свързани с 1-4-бета -гликозидни връзки.

Нови открития за ефекта на ензима мурамидаза

Ензимът мурамидаза (лизозим) хидролизира пептидогликана между Н-ацетилмурамовата киселина и Н-ацетил-глюкозамина. Наскоро ефектът на мурамидазата беше проучен при бройлери – опитът показва че добавяне му към фуража значително подобрява прираста в угоителния период от 42 дни както и разхода на фураж за единица прираст (конверсия, FCR) (Lichenberg et al., 2017). Не се наблюдава ефект върху общия брой анаеробни и аеробни бактерии, ентеробактерии и колиформи в сляпото черво на птиците. Популациите на салмонела, кампилобактер и клостридии също не са засегнати (Lichenberg et al., 2017). Резултатите предполагат, че наддаването на тегло и подобряването на FCR възникват от унищожаването на PGN в остатъците от мъртвите бактерии.

Ефектът на мурамидаза е тестван и в друго проучване чрез добавката му към гранулиран фураж на царевична-соева диета (Yegani et al., 2018). Опитът е проведен в период от 42 дни с 1280 бройлери Cobb, които са ваксинирани срещу кокцидиоза и са на подово отглеждане. Добавката на мурамидаза значително подобрява прираста с 5,0%, а FCR с 2,5% (p <0,05). Измереният ефект върху смъртността в рамките на опита не е статистически значим (p> 0,05).

Опитите показват, че продуктивните показатели на птиците се повишават чрез добавката на мурамидаза, вероятно защото функцията на червата се подобрява при изчистване на излишните клетъчни остатъци по стените и по този начин се предотвратява PGN да окажат негативен ефект (Ward and Cowieson, 2017; Celi, 2017). Това предполага, че значението на този бактериален биополимер е бил подценен до голяма степен в миналото и че той може да допринесе много за по-ефективното хранене на птици.

Иновация в хранененто на бройлери – Balancius™ е уникално решение за по-висока ефективност и производителност

  • Balancius™ е иновация в храненето на бройлери, разработена чрез партньорството между Novozymes – световен лидер в разработването на биологични решения и DSM – световен лидер в храненето на животни.
  • Уникалният механизъм на действие се базира на доказаната способност на ензима мурамидаза да подпомага храносмилането и стомашно-чревната функционалност.
  • Balancius™ е първият и досега единствен ензим, който подобрява храносмилателните функции при бройлери.
  • Balancius™ хидролизира пептидогликана, намиращ се в остатъци на бактериалната клетъчната стена на мъртви бактерии.
  • Balancius™ демонстрира най-добър ефект в тънкото черво, където абсорбацията на хранителни вещества е най-висока.
  • Добавянето на продукта към фуража спомага по-доброто усвояване на хранителните вещества и по-добър растеж при използването на по-малко фураж.
  • Опитите показват 3% подобрение на разхода на фураж за единица прираст (конверсия, FCR).

Характеристики на продукта 

  • Много добра течливост и смесяемост
  • Много добра термостабилност
  • Препорачителна доза: 25.000 – 45.000 LSU (F) на кг фураж*

*Една LSU (F) единица се дефинира като количеството ензим, което увеличава флуоресценцията на 12,5 µg / ml пептидогликан, белязан с флуоресцеин в минута при pH 6,0 и 30 ° C, със стойност, която съответства на флуоресценцията от приблизително 0,06 nmol флуоресцеин изотиоцианат изомер I. Продуктът е предназначен да се продава в твърд и течен състав с гарантирана минимална активност на мурамидаза от 60000 LSU (F) / g или ml. Мурамидаза е предназначена да се използва директно във фуража или в премикс за получаване на минимална активност от 25000 LSU (F) / kg фураж.

Предимства на Balancius™, доказани в опити

1. Тегло и коефициент на разход на фураж за единица прираст (конверсия, FCR).
• 6-седмичен опит с 600 бройлери на подово отглеждане в Бразилия
• 6-седмичен опит с 1920 бройлери на подово отглеждане във Великобритания
Резултат: Птиците, които приемат Balancius™ (25.000 / 35.000 LSU (F) на кг фураж) показват по-висок прираст на тегло и по-добър FCR.

2. Храносмилателна функция
• 5-седмичен опит с 408 бройлери в Испания
Резултат: Птиците, които приемат Balancius™ (35.000 LSU (F) на кг фураж) показват по-добро усвояване на мазнините на 9-я ден и по-добро усвояване на енергията на 36-я ден

3. Хуманно отношение към животните
• 35-дневен опит с 1104 бройлери в Испания
Резултат: Преимането на Balancius™ води до по-малко лезии на краката

Криста ЕООД е ексклузивен доставчик на Balancius™ за българсия пазар. Моля свържете се с нас за допълнителна информация и консултация.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: