Balancius – иновацията в птицевъдството

На миналогодишните престижни награди Innov’Space продуктът Balancius беше отличен като един от най-иновативните продукти за 2020 г. в сектор Птицевъдство. Продуктът е разработен от DSM Nutritional Products и Novozymes на базата на мурамидаза (микробиален ензим), който разгражда и намалява ефектите на бактериалните остатъци в червата при домашните птици. 

Изследванията доскоро се фокусираха основно върху ролята на живите бактерии в чревния тракт, с малко внимание върху ролята на мъртвите бактерии. Пептидогликаните (PGN), намиращи се в остатъци от мъртви бактерии, могат да намалят продуктивността при птиците чрез възпрепятстване на функцията на чревния тракт и намаляване на ефективността на червата. 

Естествено настъпващата бактериална клетъчна смърт генерира PGN в стомашно-чревния тракт. Когато настъпи увеличение на натоварването на стомашно-чревната микробиота, резултатът е увеличаване на бактериалните клетъчни остатъци, следователно повече PGN. Когато бактериите и техните клетъчни остатъци (PGN) се натрупат върху чревната лигавица, те могат да нарушат абсорбцията и да причинят увреждане на ентероцитите. 

На базата на тези открития DSM Nutritional Products и Novozymes разработват нова микробиална мурамидаза под името BalanciusTM, която разгражда PGN, подобрявайки стомашно-чревната функционалност и освобождавайки скрит потенциал за по-ефективен растеж на птиците. Доказано е, че BalanciusTM съществено подобрява хранителния прием и намалява разхода на фураж за единица прираст (FCR) с 4-6 пункта (3%). Известно е, че подобрената стомашно-чревна функция води до намаляване на честотата на възникване на лезии по краката. Опити показват, че добавката на BalanciusTM може да доведе до намаляване на подовия дерматит.

В Европа BalanciusTM е разрешен от май 2019 г. за използване при бройлери и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и от февруари 2020 г. при пуйки за угояване и всички птици за разплод.

Криста ЕООД е дългогодишен партньор на DSM Nutritional Products и предлага богата гама от продукти и решения за птици като отделни добавки и като част от премикс или допълващ фураж под марката Christa Nutrition. За повече информация – моля обърнете се към наш експерт по хранене на птици.
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
С НАШИЯТ БЛОГ ЕКИП
Ако имате запитване относно блога: