CYLACTINE®

Продуктът CYLACTIN® е пробиотична добавка за фураж, съдържаща Enterococcus faecium. Той стабилизира и подобрява баланса на чревната микрофлора като:

• Намалява вредните бактерии като E.coli, Salmonella и Clostridia
• Увеличава броя на полезните млечно-кисели бактерии
• Намалява нивото на токсини в червата
• Спомага синтезирането на защитни мастни киселини
• Стимулира защитата на чревните стени

Добавката на CYLACTIN® към фуража води до намаляване на храносмилателните разтройства, включително диария и ММА синдром (mastitis-metritis-agalactia) и така подобрява преработката на фуража и общото състояние на животните.  CYLACTIN® има доказан добър ефект в практиката при бройлери, телета преди отбиване и прасета.

CYLACTIN® се предлага в две продуктови форми и е подходящ за всеки вид система на производство.

• CYLACTIN® LBC ME20 Plus е в капсулирана форма и гарантира добра устойчивост при обработката на фураж
• CYLACTIN® LBC G35 е фин гранулат, особено подходящ за използване в млекозаместители
 

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Еубиотици: