NSP Ензими

RONOZYME® Карбохидраза


Въглехидратите са основен източник на енергия и съществуват в различни форми, най-важната от тях – скорбялата. Моногастричните животни могат обикновено да смелят 90% от наличната скорбяла, но карбохидразaта може да подобри това.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС