OVN™

Концепцията на DSM за оптимално използване на витамините при храненето на животните OVN™ (Optimum Vitamin Nutrition) е разработена с цел постигане на отлично здраве и висока продуктивност.

За различните видове животни и ситуации са необходими различни нива и стойности. Ефективното добавяне на витамини към храненето изисква отчитането на няколко фактора:

• Животинският фактор (нивото на продукция)
• Стрес фактор (болести, температура, начин на отглеждане)
• Качество на витамините (Бионаличност, Устойчивост, Смесимост във фуража)

Оптимум

Постигането на оптимум при добавката на витамини е постигането и поддържането на точният баланс за конкретната ситуация. Базиран на многогодишни проучвания и опит, концепцията OVN™ определя нивото витамини, което позволява максимална продуктивност при добро здраве за различни видове животни и ситуации.
 

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация и запитвания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС